Alena Hron

Social media

Reviews

Filharmonie Košice, 26.10. 2023: read review

Filharmonie Košice, 26.10. 2023: read review

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, 23. 6. 2023: read review

Debut Pražského jara, 22. 5. 2023: read review

Debut Pražského jara, 22. 5. 2023: read review

Debut Pražského jara, 22. 5. 2023: read review